Szakdolgozati témák Dr. Halbritter András

Halbritter András

Az elsősegélynyújtás oktatása

Magyarországon az emberek 10%-a tud vészhelyzetben újraéleszteni, míg Norvégiában ez az arány 80% feletti. Van mit tenni, és azt az iskolában és a pedagógusképzésben is el kell kezdeni. Egyébként az elsősegélynyújtás oktatása kifejezetten élménygazdag és érdekes mind a diákoknak, mind pedig a módszertanban is fejleszteni, fejlődni kívánó pedagógusnak. Kutatási irányok: elsősegélynyújtási oktatási módszerek fejlesztése, hatékonyságának mérése. Elsősegélyníújrrtás hóségnapokon. Különösen ajánlott színjátsszókörös v. drámapedagógiai gyakorlattal rendelkezőknek! Több hallgató által felvehető téma.

 

Az iskolakertek története

Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezik az iskolakerti oktatásban, ami majdnem 100 éven át kötelező is volt. Nem kell mindent újra kitalálnunk vagy külföldről átvennünk: adva van a szerves fejlődés lehetősége, lelkesítő teljesítményű tanító-elődők nyomán. Kutatási irányok: iskolakert a győri tanítóképzésben, iskolakert tantervekben és oktatási rendeletekben, egy adott iskolában, ahol ma is működik - levéltári és könyvtári források, régi iskolaiértesítők alapján. Elsősorban azoknak ajánlom, akiket érdekel az iskolakert, és azt történetiségében szeretnék megérteni, illetve érdeklődnek a gyermeknevelés múltjának rejtőzködő kincsei iránt. Több hallgató által felvehető téma.

 

Iskolakert (kialakítása v. módszerek, v. szakkönyv fordítása és kipróbálása, konyhai szakkör, stb)

Világszerte egyre több iskola, óvoda fordul az iskolakerti oktatás sokféle lehetősége felé. Magyaországon mi vagyunk az iskolakert-hálózat egyik működtetője. E téma keretében lehet foglalkozni iskolakertek kialakításával és működtetésével, iskolakerti és tankonyhai foglalkozási módszerek élménypedagógiai módszerekkel történő fejlesztésével, a hazai hálózat vagy külföldi példák elemzésével. Több hallgató által felvehető téma.

 

Ökoiskolák; iskolák zöldítése, környezetbarát működése; környezetvédelmi vetélkedők, versenyek, fenntarthatósági témahét

Magyarországon - külföldi párhuzamok mentén - az ökoiskolai rendszer segíti az iskolákat abban, hogy a környzet-tudatosság működésük minél több területén megjelenjen. Gyakorló iskolánk is ökoiskola, hallgatóinkkal pedig rendszeresen segítünk különbözőiskolák vetélkedőinek szervezésében. E területek kutatása, fejlesztése több hallgató által is felvehető téma.

 

Szemléltető és kísérleti eszközök fejlesztése (pl. PET-palackokból)

"Hiszem, ha látom!" - a gyerekek megfogható, körben megszemlélhető eszközökkel jobban tanulnak, mint csupán képekről, szövegből. Ilyeneket nem csak vásárolni lehet, hanem otthoni tárgyakból, anyagokból készíteni is: ez nemcsak olcsóbb, de azt is üzeni, hogy a Természet törvényei a mi világunkban is működnek, nemcsak a szertárban, tanteremben. Kreatív, barkácsoló hallgatóknak ajánljuk.

 

Kültéri tanulás az iskolaudvaron, avagy szabadtéri tanterem

Az iskolaudvar több, mint szaladgálásra, a gőz kieresztésére alkalmas holttér. A külső környezet a maga összetettségével, ingereivel, természetességével hatékony és élvezetes tanulási lehetőségeket kínál. Derítsük fel ezeket, hajrá!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
MÉK Gazdász Bál 2019. január 26. 18:00 - 23:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00